• W hasłach jest uwzględniona wielkość liter. Hasło musi zawierać literę, cyfrę, minimum 8 znaków