Tesco Grill przenośny ogrodowy wiaderko

Tesco Grill przenośny ogrodowy wiaderko

Produkt niedostępny

Produkt niedostępny

Opis produktu

Opis produktu

Rozmiar produktu po montażu:
H 23 x W 30.5 x D 27.5 cm

Grill przenośny ogrodowy

Informacja o produkcie

Pochodzenie

Wyprodukowano w Chinach.

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Instrukcja użycia:
Przed pierwszym grillowaniem należy rozgrzać grill i podtrzymywać żar przez co najmniej 30 minut.

Metoda 1 - węgiel drzewny i podpałka do grilla w płynie lub żelu. Należy przestrzegać instrukcji i ostrzeżeń dotyczących węgla drzewnego i podpałki do grilla w płynie lub w żelu (do nabycia osobno).
- Rozstawić grill w bezpiecznym miejscu o wystarczającej przestrzeni i upewnić się, że grill zamontowano na bezpiecznej, równej podstawie. Wsypać węgiel drzewny do pojemnika do głębokości 3-5 cm.
- Uwaga: Ostrożnie polać węgiel drzewny podpałką w płynie/żelu. Wylanie zbyt dużej ilości może być niebezpieczne.
- Nie rozpryskiwać podpałki w płynie/w żelu na ręce lub ubranie.
- Odczekać 30 sekund, aż płyn wsiąknie w węgiel drzewny, a następnie podpalić.
- Nie podpalać węgla drzewnego w przypadku rozpryskania podpałki w płynie/w żelu na ubranie. Podpalić węgiel drzewny za pomocą cienkiej świeczki lub zapalniczki kuchennej.
- Nie należy rozpryskiwać podpałki w płynie na rozżarzone węgle.

Metoda 2 - podpałka w kostkach. Należy przestrzegać instrukcji i ostrzeżeń dotyczących podpałki w kostkach (do nabycia osobno).
- Umieścić trzy lub cztery kostki na środku paleniska i podpalić je zapałką.
- Umieścić kawałki węgla drzewnego wokół każdej płonącej kostki. W razie konieczności dodać więcej węgla, tworząc piramidę.
- Po rozpaleniu równomiernie rozłożyć opał. Ogień będzie gotowy do grillowania, gdy utworzy się biały popiół lub pojawi się równomierna, czerwona poświata.
- Nie rozpoczynać grillowania do czasu, aż na podpałce nie pojawi się warstwa popiołu.
- Należy upewnić się, że grill jest całkowicie umieszczony na uchwytach.

Sposób konserwacji:
Należy przestrzegać instrukcji, aby zachować wygląd i okres eksploatacji tego grilla.
- Nie zaleca się całkowitego wypełniania paleniska, gdyż grill może stać się zbyt gorący do grillowania.
- Wyścielać palenisko aluminiową formą do pieczenia błyszczącą warstwą na zewnątrz, aby zapewnić łatwiejsze czyszczenie grilla po użyciu. Zapewnić dostęp do otworów wentylacyjnych, przebijając folię w odpowiednich miejscach. To pozwoli wydłużyć okres eksploatacji grilla i lepiej doprowadzić żar do grillowanego jedzenia.
- Aby wyczyścić grill, namoczyć kratkę do grillowania i narzędzia w gorącej wodzie z mydłem, po całkowitym ostygnięciu grilla, ale najszybciej jak to możliwe po zakończeniu grillowania.
- Po zakończeniu grillowania nie należy bezpośrednio polewać węgla zimną wodą w celu zgaszenia ognia, gdyż może to uszkodzić grill. W tym celu należy wykorzystać stary popiół, piasek lub rozpyloną wodę w sprayu.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przed przechowywaniem upewnić się, że produkt jest całkowicie czysty, suchy i chłodny czy dokładnie usunięto cały popiół i niewykorzystaną podpałkę oraz węgiel. (Należy zapoznać się z ostrzeżeniami).
Uwaga! Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia, należy pamiętać o wyczyszczeniu i konserwacji grilla po każdym użytku.
Należy sprawdzić grill przed każdym użyciem. Powinien on być czysty i dobrze działać.
Urządzenie nie będzie działać wiecznie i w raz z upływem czasu jego działanie ulegnie pogorszeniu. Grill należy wymienić, gdy zaczynają pojawiać się na nim oznaki zużycia, korozji lub uszkodzenia. Uwaga: Korzystanie z uszkodzonego urządzenia może spowodować uszkodzenie ciała lub mienia.
- Należy chronić produkt przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.
Gdy produkt nie jest w użyciu zaleczmy korzystanie z pokrywy grilla w celu ochrony tego produktu. Nie należy nakładać pokrywy na gorący grill.
Pokrywę należy zdejmować od czasu do czasu, aby zminimalizować gromadzenie wilgoci i ryzyko uszkodzenia grilla, gdyż większość pokryw nie przepuszcza powietrza.
- Jeśli brakuje jakichś części proszę o kontakt z placówką, gdzie zakupiono grill.

Grillować dopiero po całkowitym wypaleniu podpałki oraz gdy paliwo do grilla pokryje się popiołem.
Tylko ruszt urządzenia nadaje się do kontaktu z żywnością.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować paliw płynnych.
Polecamy używać węgiel drzewny lub brykiet w ilości max 0,5 kg. Z grilla korzystać mogą wyłącznie osoby dorosłe.

Uwaga! Nie należy rozpryskiwać podpałki w płynie na rozżarzone węgle!

Liczba osób wymaganych do montażu: Jedna osoba wymagana do wiadra grilla.
Czas montażu: ok. 20 minut
Wymagane narzędzia do nabycia osobno.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres dystrybutora

Tesco Polska Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

Adres zwrotny

Tesco Polska Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

Znaki bezpieczeństwa

Proszę zachować instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Czynności wstępne
Ostrzeżenia!
NIE UŻYWAĆ W POMIESZCZENIACH! TYLKO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ.
Podczas produkcji produktu dołożono wszelkich starań, aby zapobiec powstaniu ostrych krawędzi. Należy jednak zachować ostrożność podczas korzystania z produktu w celu uniknięcia ewentualnego zranienia.
- Trzymać gaśnicę w pobliżu produktu.
- Gorący tłuszcz może kapać z dna paleniska, dlatego należy uważać na stopy.
- Jeśli tłuszcz się zapali, należy lekko spryskać płomienie rozpyloną wodą w sprayu.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa oparzenia NIE NALEŻY dotykać metalowych części grilla, gdy są gorące. Należy poczekać, aż grill całkowicie ostygnie. Uchwyty grilla będą gorące i nie należy ich dotykać podczas grillowania gołymi rękami (należy zakładać rękawice kuchenne, rękawice do grilla lub skorzystać ze ściereczki kuchennej itp.)
- Nie należy dotykać węgla drzewnego po podpaleniu.
- Przed usunięciem popiołu należy upewnić się, że węgle całkowicie się wypaliły.
- Nie należy instalować produktu w lub na pojazdach rekreacyjnych i/lub łodziach.
- Odłożyć do przechowywania TYLKO wtedy, gdy grill jest całkowicie zgaszony i chłodny.
- Montażu tego produktu należy dokonywać wyłącznie przy użyciu wszystkich części dołączonych do zestawu.
- UWAGA! Do rozpalania ognia lub ponownego rozpalania nie używać spirytusu, benzyny lub podobnych środków. Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3!
- UWAGA! Trzymać z dala od materiałów i obiektów czułych na wysokie temperatury.
- Po użyciu należy zgasić płomień i poczekać, aż produkt ostygnie.
- Odłożyć do przechowywania wyłącznie po całkowitym zgaszeniu i ostygnięciu produktu.
- UWAGA! Aby uniknąć uszkodzenia mienia, należy ZAWSZE stawiać produkt na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę. Produkt bardzo się nagrzewa podczas użytkowania.
- UWAGA! Aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia ciała, należy zachować ostrożność, gdyż podczas użytkowania powierzchnia znajdująca się bezpośrednio pod grillem bardzo się nagrzewa i pozostanie gorąca również jakiś czas po zakończeniu pracy. Nie należy zbliżać kończyn ani żadnych przedmiotów do strefy grillowania.
- Uwaga! Grill nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i nie należy go przenosić podczas jego użytkowania.
- Ostrzeżenie: Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.
- UWAGA! Grill należy ustawiać w miejscu, w którym będzie widoczny i nie będzie stwarzać niebezpieczeństwa potknięcia.

Czynności prawidłowe:
Stawiać grill na bezpiecznej, równej powierzchni, z dala od przedmiotów łatwopalnych, takich jak drewniane ogrodzenie lub zwisające gałęzie drzew
Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.
Z grilla korzystać mogą wyłącznie osoby dorosłe. NIGDY nie należy pozostawiać zapalonego grilla bez nadzoru!
Podczas montażu należy uważać na ostre krawędzie.

Czynności zabronione:
UWAGA! Do rozpalania ognia lub ponownego rozpalania nie używać spirytusu, benzyny lub podobnych środków. Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3!
UWAGA! Po rozpaleniu grilla NIE NALEŻY go przesuwać ani pozostawiać bez nadzoru.
Przed nałożeniem pokrywy (do nabycia osobno) LUB odłożeniem do przechowywania należy upewnić się, ze grill jest całkowicie zgaszony i chłodny. Węgiel może być gorący przez jakiś czas po zakończeniu grillowania i czasami może się ponownie zapalić, CHYBA ŻE został wcześniej w pełni zwilżony i/lub zgaszony.

UWAGA! NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ grilla w pomieszczeniu, chyba że po wyjęciu i wyrzuceniu na zewnątrz CAŁEGO węgla i popiołu oraz wyczyszczeniu i ostygnięciu wszystkich powierzchni grilla. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru i/lub emisji trujących gazów, które mogą spowodować śmierć.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.