Go for Expert Fresh Żel do czyszczenia i dezynfekcji 1,25 l

Go for Expert Fresh Żel do czyszczenia i dezynfekcji 1,25 l
7,49
5,99/l

Opis produktu

Opis produktu

Żel do czyszczenia i dezynfekcji. Do użytku prywatnego i publicznego. Przeznaczony jest do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni (podłóg, ścian), sanitariatów, rur, powierzchni kontaktujących się z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego - wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. W zakładach opieki zdrowotnej (np. szpitale), do dezynfekcji uprzednio umytych powierzchni (podłogi, ściany) wykazuje działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze.

Żel do czyszczenia i dezynfekcji

Składniki

mniej niż 5%: związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, kompozycje zapachowe

Informacja o produkcie

Pochodzenie

Wyprodukowano w Polsce.

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
Nierozcieńczony:
- Muszla klozetowa: równomiernie rozprowadzić płyn pod górną krawędź muszli (można pozostawić na noc), a następnie spłukać wodą.
- Wanny, umywalki, zlewy: równomiernie rozprowadzić płyn na czyszczoną powierzchnię, pozostawić na 15 minut. Następnie dokładnie spłukać wodą.
- Odpływ wanny, zlewu: płyn wlać do odpływu (można pozostawić na noc), a następnie spłukać wodą.
- Przygotowanie do czyszczenia i dezynfekcji - wykazuje działanie bakteriobójcze - czas kontaktu 5 minut, działanie grzybobójcze - czas kontaktu 15 minut. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze - czas kontaktu 15 minut.
Produkt jest przeznaczony do stosowania w gotowej postaci.

Przechowywanie

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej w chłodnym pomieszczeniu, z dala od żywności.
- Chronić przed zamarznięciem.
- Nie wystawiać na bezpośrednie, długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Najlepiej zużyć przed końcem: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres dystrybutora

Tesco Polska Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

Adres zwrotny

Tesco Polska Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków
Infolinia: 800105104

Opakowanie

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 1.25

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Litrów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Znaki bezpieczeństwa

Może powodować korozjęDziała bardzo toksycznie na organizmy
Niebezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Żel do czyszczenia i dezynfekcji. Zawiera: wodorotlenek sodu, podchloryn sodu, roztwór 2,2-4,8% aktywnego chloru.
- Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- Chronić przed dziećmi.
- Przed użyciem przeczytać etykietę.
- Nie wdychać gazu.
- Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- Unikać uwolnienia do środowiska.
- W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
- Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
- Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- Zebrać wyciek.
- Przechowywać pod zamknięciem.
- Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.
Substancja aktywna: Aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu zawartość: 2,2-4,8 g/100 g. Pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy: 4852/12.

Zalecenia:
- W przypadku wylania się płynu powierzchnię natychmiast zmyć wodą.
- Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Czas wentylacji po stosowaniu preparatu 10-15 minut.
- Przechowywać w chłodnym miejscu w pozycji pionowej.
- Zdezynfekowane powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną.
- Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
Postępowanie z odpadami:
- Zaleca się przekazywanie opróżnionych opakowań do recyklingu.
- Resztki produktu można wylać do toalety.
Pierwsza pomoc:
- W przypadku niewłaściwego użycia oraz przy wystąpieniu symptomów lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć rady lekarza.
Skutki uboczne:
- Nie stwierdzono innych niż wynikające z klasyfikacji.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.