Technicqll Metalowy klej naprawczy epoksydowy 2 x 20 ml

Technicqll Metalowy klej naprawczy epoksydowy 2 x 20 ml
17,99
17,99/szt.

Opis produktu

Cechy

kleje epoksydowe, wytrzymałość na ścianie: 14 MPa

Opis produktu

Epoksydowy klej metalowy
Dwuskładnikowy, bardzo twardy i mocny klej do metali (żelaza, aluminium, metali kolorowych, ich stopów i odlewów, stali, żeliwa, brązu, mosiądzu, itp.) tzw. 'płynny metal'. Tworzy mocną i trwałą spoinę odporną na środki chemiczne (oleje, benzynę, kwasy), warunki atmosferyczne (promieniowanie UV, śnieg, deszcz) i temperaturę od -30°C do +90°C. Łączy również kamień, szkło, drewno, tw. sztuczne. Doskonały do uzupełniania ubytków i kombinacji materiałowych np. beton - żelazo.

Dane techniczne
Odporność na temperaturę [°C] -30÷90
Czas nakładania [min] 30
Wstępne utwardzenie [min] 135
Pełne utwardzenie [h] 24

Informacja o produkcie

Pochodzenie

UE

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
Bardzo dokładnie wymieszać, równej objętości składniki A+B nanieść na wcześniej odtłuszczoną i porowatą powierzchnię, unieruchomić do czasu utwardzenia. Czas wstępnego utwardzania w temp. 20°C - 135 min w 30°C około 90 min. Podgrzewanie nieutwardzonej spoiny np. suszarką znacznie skraca naprawę i poprawia parametry spoiny. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Nie stosować w temperaturze poniżej +10°C.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

NALMAT
ul. Kościuszki 88
32-540 Trzebinia

Adres zwrotny

NALMAT
ul. Kościuszki 88
32-540 Trzebinia
tel./fax +48 (32) 612-10-66
www.technicqll.pl
office@technicqll.pl

Opakowanie

Liczba jednostek

Liczba jednostek - 2

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 20

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Znaki bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo
Składnik A+B: EUH208 - Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH208 - Zawiera Żywicę Epoksydową (średnia masa cząsteczkowa <700) Nr WE: 500-033-5 i Żywicę Bisfenolu z F-epichlorochydryną (Nr WE: 500-006-8) Trietylenotetraminę (Nr WE: 203-950-6) i 3-dimetyloaminopropyloaminę (Nr WE: 203-680-9). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Składnik A+B: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenie oczu, H315 - Działa drażniąco na skórę, H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry, H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu, H319 - Działa drażniąco na oczy, H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne, H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, P102 - Chronić przed dziećmi, P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy, P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem, P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza, P273 - Unikać uwolnienia do środowiska, P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do składowiska z odpadami niebezpiecznymi.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.