Technicqll Kit naprawczy epoksydowy uniwersalny 35 g

Technicqll Kit naprawczy epoksydowy uniwersalny 35 g
17,99
17,99/szt.

Opis produktu

Cechy

kleje epoksydowe, masa plastyczna po wymieszaniu składników uzyskuje twardość metali w ciągu 10 minut, wypełnianie ubytków, łączenie, uszczelnianie, rekonstrukcja, hermetyczna mufa do przewodów elektrycznych, idealny do metalu, plastiku, drewna, kamienia, ceramiki

Opis produktu

Kit epoksydowy szybkoschnący uniwersalny
Rewelacyjny dwuskładnikowy klej epoksydowy o konsystencji kitu (plasteliny) tz. ”plastyczny metal”. Szybkowiążący, po wymieszaniu w dłoniach równej objętości składników A+B, na zasadzie reakcji chemicznej uzyskuje twardość metali... w ciągu 10 minut. Nie zawiera rozpuszczalników i nie kurczy się. Pozwala kleić przedmioty o dowolnej grubości. Posiada najwyższą adhezję (przyczepność, siłę klejenia) wszystkich materiałów np. szkło, porcelanę, kamień, marmur, drewno, twardą gumę, metale (stal nierdzewną, żelazo, aluminium, żeliwo), tworzywa sztuczne (PVC, bakielit, pleksa, akryl) z wyjątkiem polietylenu. Gęsta masa umożliwia palcami formowanie do żądanego kształtu i nakładanie nawet w trudno dostępne miejsca.

Klej na miarę potrzeb stylu szybkiego życia XXI wieku w walce ze złośliwością przedmiotów martwych.

Czasy sieciowania (25°C)
Mieszanie 00:02
Nakładanie 00:05
Utwardzanie 00:10
Wytrzymałość 12:00

Informacja o produkcie

Pochodzenie

UE

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Zastosowanie
Epoxy mastik rapid jest niezastąpionym klejem naprawczym w różnych awariach domowych, samochodowych, a nawet przemysłowych, zwłaszcza w niwelowaniu pęknięć i wycieków układów grzewczo-chłodzących (nagrzewnicach, chłodnicach, klimatyzatorach, lodówkach), instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O, bakach paliwowych, misach olejowych itp. Jest produktem o nadzwyczajnych właściwościach, nie tylko trwale uszczelnia i jako jedyny klej łączy pod wodą, ale także uzupełnia ubytki rodzimego materiału, a nawet całe brakujące elementy np. rzeźby, części maszyn i urządzeń. Po utwardzeniu staje się bardzo twardy jak stal i doskonale nadaje się do obróbki mechanicznej: szlifowanie, wiercenie, gwintowanie itp. Ponadto jest odporny na czynniki atmosferyczne (wodę, lód, promieniowanie) i temperaturę (-40° +100°C), a także agresywne czynniki chemiczne (kwasy, ługi, rozpuszczalniki, benzynę). Zabezpiecza przed korozją i jest bardzo dobrym izolatorem elektrycznym (hermetyczne mufy).

Sposób użycia
Powierzchnie łączone oczyścić papierem ściernym, odtłuścić i wysuszyć (produkt wiąże nawet w wodzie, ale większą przyczepność wykazuje do powierzchni suchych i porowatych). Odciąć nożykiem dwa równej objętości składniki A i B. Nie zużyte składniki przechowywać w szczelnie zamkniętej torebce foliowej. Ugniatać dłońmi masę przez około 2 min (metodą wałkowania i rozpłaszczania) do otrzymania jednolitego koloru. Nanieść masę na przygotowaną powierzchnię do naprawy (w ciągu około 5 minut od wymieszania składników), mocno docisnąć i wygładzić. Po około 10 minutach masa będzie twarda jak kamień, lecz pełną wytrzymałość uzyska po 12 godzinach. Po nałożeniu masę korzystnie jest podgrzać (np. suszarką). Wyższa temperatura otoczenia, znacznie poprawia parametry wytrzymałościowe spoiny oraz skraca czas sieciowania. Po zakończeniu pracy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. Powierzchnie trudne do sklejenia (np. brąz), należy wcześniej pokryć cienką warstwą płynnego kleju epoksydowego (np. Epoxy 1 min) i odczekać do jego utwardzenia.

Przed użyciem ogrzać produkty epoksydowe do temp. pokojowej.

Przechowywanie

Przechowywać w temp. od +5° do 25°C. Chronić przed wilgocią.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

NALMAT
ul. Kościuszki 88
32-540 Trzebinia

Adres zwrotny

NALMAT
ul. Kościuszki 88
32-540 Trzebinia
tel./fax +48 (32) 612-10-66
www.technicqll.pl
office@technicqll.pl

Opakowanie

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 35

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Gramów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Znaki bezpieczeństwa

Składnik A: EUH205 - Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH208 - Zawiera Żywicę Epoksydową (średnia masa cząsteczkowa <700) Nr WE: 500-033-5 i Żywicę Bisfenolu z F-epichlorochydryną (Nr WE: 500-006-8). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Składnik B: EUH208 - Zawiera Trietylenotetraminę (Nr WE: 203-950-6). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Niebezpieczeństwo
Składnik A: H315 - Działa drażniąco na skórę, H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry, H319 - Działa drażniąco na oczy, H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, P102 - Chronić przed dziećmi, P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy, P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem, P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P273 - Unikać uwolnienia do środowiska, P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do składowiska z odpadami niebezpiecznymi.
Składnik B: H315 - Działa drażniąco na skórę, H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry, H319 - Działa drażniąco na oczy, H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne, P102 - Chronić przed dziećmi, P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy, P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem, P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do składowiska z odpadami niebezpiecznymi.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.