Dragon Odrdzewiacz do stali i żeliwa 500 ml

Dragon Odrdzewiacz do stali i żeliwa 500 ml
7,99
15,98/l

Opis produktu

Opis produktu

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do odrdzewiania powierzchni ze stali i żeliwa. Służy także do usuwania kamienia i osadów z urządzeń sanitarnych.

Pozostałe informacje

Posiada Atest PZH.

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
Zardzewiałe drobne przedmioty zanurzyć w odrdzewiaczu na 5-10 min w szklanym naczyniu. Duże powierzchnie (blacha, siatka itp.) malować pędzlem. W przypadku grubego nalotu rdzy przedmiot oczyścić drucianą szczotką, a następnie zanurzyć w odrdzewiaczu lub pomalować pędzlem. Powierzchnia po użyciu odrdzewiacza jest gotowa do dalszych prac. Odrdzewiacza nie należy zmywać po zastosowaniu. Przed użyciem przeprowadzić próbę przy użyciu małej ilości produktu. Nie stosować produktu na powierzchnie wykonane ze stali ocynkowanej.

Uwagi:
W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia i nie jest środkiem leczniczym. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i sposobem użycia może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki. Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od + 5° C do +30 °C.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków

Adres zwrotny

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków
tel. +48 12 625 75 00, +48 12 623 80 80
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.biz.pl
e-mail: sprzedaz@dragon.biz.pl

Opakowanie

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 500

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Znaki bezpieczeństwa

Zawiera: kwas fosforowy (V) 25%.

Niebezpieczeństwo
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P102 - Chronić przed dziećmi. P260 - Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P301+P330+P331 - W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.