Vaco Płytka na owady max

Vaco Płytka na owady max
15,99
15,99/szt.

Opis produktu

Cechy

długie działanie, działa na: mrówki, karaluchy, prusaki, muchy, mole odzieżowe, komary, pluskwy, pająki, pchły, meszki rybiki cukrowe (srebrzyki), muszki owocowe

Opis produktu

Płytka fumigacyjna przeznaczona do zwalczania owadów latających takich jak: muchy, komary, meszki, muszki owocowe, dorosłe osobniki moli odzieżowych oraz owadów biegających takich jak: mrówki, rybiki cukrowe (srebrzyki), karaluchy (w tym karaczan prusak), pchły, pająki, pluskwy.

Skuteczność:
- owady latające - produkt zaczyna działać po 1 godzinie od zastosowania, pełen efekt bójczy występuje po 2 godzinach w pomieszczeniu o kubaturze 20 m³
- mrówki - produkt zaczyna działać po 4 godzinach od zastosowania w pomieszczeniu o powierzchni 20 m²
- pozostałe owady biegające - produkt wykazuje pełną skuteczność po 24 godzinach w pomieszczeniach na powierzchni 2m².

Numer pozwolenia: 6146/15

Płytka na owady

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
Wyjąć płytkę owadobójczą i umieścić ją w pomieszczeniu w miejscu, w którym będzie zapewniona cyrkulacja powietrza. Nie umieszczać płytki w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach bezpośredniego nasłonecznienia. Należy ograniczyć stosowanie produktu w pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci, osoby chore i alergicy.

Przechowywanie

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Data ważności: 5 lat od daty produkcji.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny:
VACO sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
tel./fax 71 750 73 40
71 750 73 03
vaco.com.pl
zielonaochrona.pl
facebook.com/vacoforsure

Znaki bezpieczeństwa

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwemDziała bardzo toksycznie na organizmy
Uwaga

Substancja czynna: transflutryna - 9 g/100 g, praletryna - 0,2 g/100 g, esbiotryna - 0,2 g/100 g, geraniol - 2 g/100 g.
Zawiera: geraniol, linalol.
H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Pierwsza pomoc oraz uboczne skutki stosowania produktu:
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów lub wypadkach wątpliwych skonsultować się z lekarzem.
Po inhalacji: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój.
W kontakcie ze skórą: przemyć uszkodzone miejsca dużą ilością wody z mydłem.
W kontakcie z oczami: wypłukać obficie dużą ilością wody (ok. 15-20 minut).
Uboczne skutki stosowania: w kontakcie ze skórą u osób wrażliwych może powodować reakcję alergiczną.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.