Raid Przeciw komarom Elektrofumigator z płynem owadobójczym Urządzenie i zapas 21 ml

Raid Przeciw komarom Elektrofumigator z płynem owadobójczym Urządzenie i zapas 21 ml
19,99
19,99/szt.

Opis produktu

Cechy

30 nocy*, natychmiastowe i ciągłe działanie, niski pobór energii**, bezzapachowy, *działa do 30 x 8 godzin (= 240 godzin) gdy używamy z urządzeniami Raid, **pobór energii poniżej 4 W/h

Opis produktu

Raid elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom dostarczy Ci ochrony przed uciążliwymi komarami dzięki czemu twój sen nie będzie zakłócony. Działa przez 30 nocy (stosowany 8h na dobę). Ilość płynu w zapasie jest widoczna w trakcie użytkowania: kiedy buteleczka jest pusta wystarczy wymienić zapas na nowy. Optymalną ochronę uzyskuje się po 30 min od włączenia.

- Skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle.
- Chroni pomieszczenia do 30 m3.

Elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom.

Zawartość opakowania

1 urządzenie, 1 zapas

Pozostałe informacje

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0095/03.

Informacja o produkcie

Logotypy stron trzecich

Znak CE – zgodność z przepisami UE

Pochodzenie

UE

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Zwróć uwagę czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o natężeniu 230 V.
1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia.
2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu; sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.
3. Aby zatrzymać działanie urządzenia wyłączyć je z kontaktu.
4. Buteleczkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymienić ją na nową. Optymalną ochronę uzyskuje się po 30 min od włączenia.

Przechowywanie

Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com

Opakowanie

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 21

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Znaki bezpieczeństwa

Zagrożenie dla zdrowiaDziała bardzo toksycznie na organizmy
Niebezpieczeństwo

Raid elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom.

Niebezpieczeństwo

Zawiera destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa).

Substancja czynna: praletryna 1,2 g/100 g.

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywołać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać pod zamknięciem.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać obficie wodą. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.