Glade by Brise Japoński Ogród Automatyczny odświeżacz powietrza 269 ml

22,99
85,46/l

Opis produktu

Cechy

eliminuje nieprzyjemny zapach i nadaje uczucie świeżości, działa do 60* dni, * W oparciu o 36 minutowe ustawienie.

Opis produktu

Glade by Brise Automatic Spray wprowadza do Twojego wnętrza cudowny zapach tydzień po tygodniu - automatycznie.
Idealny do dużych pomieszczeń.

Glade by Brise Automatic Spray Japoński Ogród - automatyczny odświeżacz powietrza.

Zawartość opakowania

1 urządzenie Automatic Spray, 1 wkład zapachowy, 2 baterie typu AA

Informacja o produkcie

Pochodzenie

UE

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

2 sposoby użycia:
Przycisk Boost:
Wciśnij przycisk zawsze wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowego odświeżenia.

Ustawienie czasu:
Wybierz 1 z 3 możliwych ustawień w zależności od preferowanej częstotliwości uwalniania zapachu.

Możliwość powieszenia:
1. Umieść wkręty* w ścianie.
2. Powieś urządzenie na wkrętach**.

*Opakowanie nie zawiera wkrętów.
** Dopasuj odpowiednio długość wkręta.

1. Naciśnij i otwórz. Upewnij się, że włącznik jest w pozycji OFF.
2. Pociągnij i usuń czerwony pasek zabezpieczający w celu aktywowania urządzenia.
3. Zdejmij pokrywę z zapasu i umieść go w urządzeniu kierując wylot dyfuzora na zewnątrz. Uruchom urządzenie przez wybór preferowanej częstotliwości uwalniania zapachu. Następnie zamknij je. Zapach uwolni się automatycznie po kilku sekundach.
4. Możesz powiesić.

Wymiana baterii: Otwórz urządzenie i wyjmij zapas. Następnie usuń zużyte baterie i wymień na nowe baterie alkaliczne typu AA. Umieść z powrotem zapas w urządzeniu.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com

Opakowanie

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 269

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Znaki bezpieczeństwa

Skrajnie łatwopalnyOstrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Data produkcji na opakowaniu.

Urządzenie zasilane jest bateriami alkalicznymi typu AA. Używać tylko baterii typu AA. Przy zakładaniu prawidłowo dopasować (+/-). Nie doładowywać baterii. Baterie chronić przed bezpośrednim działaniem wody, ognia lub wysokiej temperatury. Baterii nie otwierać i nie wrzucać do ognia, gdyż mogą eksplodować, wyciekać lub spowodować uszkodzenia.

Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie oraz bateriach wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu i baterii łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu i baterii potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie i w bateriach.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.