Vaco Preparat na mrówki 100 g

Vaco Preparat na mrówki 100 g
8,99
89,90/kg

Opis produktu

Cechy

szerokie spektrum działania, 100% ochrony, granulat rozpuszczalny w wodzie

Opis produktu

Mrówkosep 06 GR
Granulowany preparat owadobójczy wykazujący skuteczne działanie owadobójcze, w formie przynęty pokarmowej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mrówek przychodzących do budynków oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. Preparat gotowy do użycia lub stosowany w formie roztworu.

Pozostałe informacje

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5899/14

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
Posypywanie: W pomieszczeniach preparat należy rozsypać w miejscach gromadzenia się mrówek oraz na drogach ich przebiegu w dawce 10 g/m2. W przypadku konieczności zwalczania mrówek bytujących w najbliższej okolicy budynków należy preparat rozsypywać cienką warstwą na powierzchni gniazd oraz na ścieżkach, którymi wędrują owady. Wędrujących od trutki mrówek nie niszczyć, gdyż przenoszą one produkt do gniazd.
Polewanie: Preparat można stosować w postaci roztworu do polewania lub oprysku szczególnie w przypadku konieczności zwalczania mrówek bytujących w najbliższej okolicy budynków. W celu sporządzenia roztworu roboczego należy na każde 5 litrów wody rozpuścić 100 g preparatu. Szacunkowe zużycie roztworu wynosi 50 ml/m2. Tak przygotowanym roztworem obficie traktować gniazda i ścieżki przebiegu. Pierwszy efekt biobójczy występuje od pierwszego dnia od zastosowania. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 5 dniach; po powtórnym występowania owadów oraz każdym przypadku kiedy preparat został usunięty z miejsca jego zastosowania (np. na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych). Pomieszczenia są gotowe do użytku po wykonaniu zabiegu.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorium Chemiczne "AKO" Katarzyna Kosman
al. M. J. Piłsudskiego 41/24

wyprodukowano dla:
VACO Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Adres zwrotny

VACO Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
tel. 71 750 73 40
fax 71 750 73 41
www.vaco.com.pl
www.zielonaochrona.pl

Opakowanie

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 100

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Gramów

Znaki bezpieczeństwa

Substancje czynne: 0,6% (0,6 g/100 g preparatu) substancji czynnej - Acetamipryd N-((6-chloro-3-pirydynylo)metylo)-N` -cyjano-N-metyloetanoimidamid

Środki ostrożności: Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, z dala od dzieci. Nie spożywać. Unikać kontaktu z niechronioną skórą, oczami i ustami. Nie należy chodzić po powierzchniach, na których wysypano preparat. Produkt stosować wyłącznie dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikać wdychania oparów. Po zakończeniu pracy z preparatem umyć ręce wodą z mydłem.

Skutki zdrowotne narażenia ostrego: mdłości, zawroty głowy, wymioty.
Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: nie są znane.

Pierwsza pomoc: W przypadku zanieczyszczenia oczu - przemyć oczy dużą ilością wody przy odwiniętych powiekach. W przypadku spożycia - nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Przepłukać usta wodą. W przypadku przedostania się do dróg oddechowych - poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. W przypadku narażenia skóry, zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemyć wodą z mydłem. Gdy wystąpią jakiekolwiek objawy narażenia skonsultować się z lekarzem.

Postępowanie z odpadami produktu i opakowaniem: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i wód podziemnych. Traktować jako odpad komunalny.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.