Vaco na komary kleszcze i meszki Płyn dla dzieci 80 ml

Vaco na komary kleszcze i meszki Płyn dla dzieci 80 ml
11,99
149,88/l

Opis produktu

Cechy

odstrasza kleszcze, komary, meszki, przyjazny zapach, do 12 h, 100% ochrony

Opis produktu

Płyn przeznaczony do odstraszania komarów, kleszczy i meszek. Do stosowania bezpośrednio na skórę. Efekt odstraszania utrzymuje się do 5 godzin.

Płyn na komary, kleszcze i meszki (Mandarin Vanille)

Pozostałe informacje

Numer pozwolenia: 6528/16

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: spryskać preparatem równomiernie nieosłonięte, narażone na kontakt z owadami części ciała z odległości 15-20 cm. Preparat można rozsmarować dłonią. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Nie wdychać par produktu. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce.
Aplikacja na odzież: 2 razy dziennie - dzieci od 3 roku życia.

Przechowywanie

Data ważności: 5 lat od daty produkcji

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny:
VACO sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
tel.: +48 71 750 73 00

Opakowanie

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 80

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Znaki bezpieczeństwa

Skrajnie łatwopalnyOstrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Niebezpieczeństwo

Substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu / IR3535 10 g/100 g, Citriodiol 0,1 g/100 g.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów np. podrażnienie lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą ilością wody.
Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój.

Postępowanie z odpadami: Puste opakowania można usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady specjalne lub do pojemników na odpady komunalne. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.