Vaco Elektro na owady Elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom 45 ml

Vaco Elektro na owady Elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom 45 ml
24,99
555,33/l

Opis produktu

Cechy

przeciw komarom i innym owadom, bezpieczny sen, bez zapachu, do 60 nocy, 100% ochrony, Najwyższa Jakość QI 2015

Opis produktu

Produkt do zwalczania komarów w pomieszczeniach

Postać produktu: ciało stałe - elektrofumigator z płynem

Elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom

Zawartość opakowania

Urządzenie i płyn 45 ml

Pozostałe informacje

Numer pozwolenia: 4559/11

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: wyjąć płyn Vaco, odkręcić kapsel zabezpieczający i wkręcić płyn wymienny do elektrofumigatora. Pojemnik musi być ustawiony w pozycji pionowej. Włączyć do gniazdka sieci 230 V. Umieszczony w gniazdku powoduje odparowanie płynu Vaco z substancją aktywną, zabezpieczając pomieszczenie przed owadami przez całą noc. Po wyczerpaniu płynu należy go wymienić, po uprzednim wyłączeniu urządzenia. Elektrofumigator po każdorazowym użyciu wypiąć z kontaktu.
Środek zaczyna działać po 20 minutach od momentu podłączenia do prądu. Pełen efekt bójczy następuje po 90 minutach. Po odłączeniu od prądu należy ponownie zabezpieczyć buteleczkę z substancją owadobójczą.
Używać w pomieszczeniu 8-15 m2. Elektrofumigator może być podłączony do prądu przez dłuższy czas tylko przy otwartym oknie/dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie bliżej niż 0,5 m od firan lub innych materiałów łatwopalnych.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny:
VACO sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Adres zwrotny

VACO sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
tel.: +48 71 750 73 00
fax: +48 71 750 73 01
www.vaco.com.pl
www.zielonaochrona.pl

Opakowanie

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 45

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Znaki bezpieczeństwa

Zagrożenie dla zdrowiaDziała bardzo toksycznie na organizmy
Niebezpieczeństwo

WAŻNE: Zawsze używać i przechowywać urządzenie i płyn wymienny Vaco w pozycji pionowej. Nie zasłaniać elektrofumigatora podczas jego użytkowania. Wielogodzinne działanie parującej substancji zapewnia ochronę pomieszczeń w dzień jak i przez całą noc. Działa skutecznie również przy otwartych oknach. Nie stosować w obecności osób wrażliwych; małych dzieci, alergików i osób chorych. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Przy długotrwałym kontakcie z produktem stosować rękawice ochronne.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P401 Przechowywać z dala od żywności, napojów, pasz dla zwierząt. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Pierwsza pomoc:
W kontakcie ze skórą i oczami: natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
Po narażeniu drogą oddechową: wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić ciepło i spokój.
W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą.
Skutki uboczne stosowania: wysokie stężenie par może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Produkt biobójczy. Należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać treść etykiety.
Postępowanie z odpadami: Unikać zanieczyszczenia wody i gleby. Odpadowy produkt usuwać lub miejsc przeznaczonych na odpady specjalne. Całkowicie opróżniony pojemnik usuwać jako odpad komunalny.

Substancja czynna: praletryna - 1,2 g/100 g
Zawiera: izoalkany C11-15

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.