Go for Expert Citrus Płyn do czyszczenia wybielania i dezynfekcji 1,1 l

Go for Expert Citrus Płyn do czyszczenia wybielania i dezynfekcji 1,1 l
3,99
3,63/l

Opis produktu

Opis produktu

Płyn do czyszczenia, wybielania i dezynfekcji. Do użytku prywatnego i publicznego. Przeznaczony jest do czyszczenia, wybielania i dezynfekcji muszli klozetowych, wanien, umywalek, zlewów, wlotów studzienek kanalizacyjnych, białych tkanin oraz dużych zmywalnych powierzchni.

Składniki

mniej niż 5%: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, substancje dezynfekujące

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Aby otworzyć butelkę należy ustawić ją na twardej i płaskiej powierzchni, nacisnąć korek obustronnie i odkręcić. Aby zamknąć butelkę należy ustawić ją na twardej i płaskiej powierzchni i nakręcić korek do momentu kliknięcia.
Nierozcieńczony płyn:
- dezynfekcja muszli toaletowych (działanie bakterio i grzybobójcze) - rozprowadzić równomiernie pod obrzeżem muszli, pozostawić na powierzchni na kilka minut a następnie spłukać.
- wanny, umywalki, zlewy - rozprowadzić równomiernie po czyszczonej powierzchni, po 5 minutach dokładnie spłukać.
Rozcieńczony płyn:
- białe tkaniny - rozcieńczyć 50 ml płynu w 10 l zimnej wody, namaczać tkaniny przez 45 minut, dokładnie wypłukać. W przypadku pozostawienia na noc - rozpuścić 25 ml płynu w 10 l zimnej wody.

Przechowywanie

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej w chłodnym pomieszczeniu, z dala od żywności.
- Chronić przed zamarznięciem.
- Nie wystawiać na bezpośrednie, długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Najlepiej zużyć przed końcem: 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres dystrybutora

Tesco Polska Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

Adres zwrotny

Tesco Polska Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków
Infolinia: 800105104
www.tescodocuments.com

Opakowanie

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 1.1

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Litrów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Znaki bezpieczeństwa

Może powodować korozjęDziała bardzo toksycznie na organizmy
Niebezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Płyn do czyszczenia, wybielania i dezynfekcji. Zawiera: wodorotlenek sodu, podchloryn sodu, sól sodową siarczanowego etoksylowanego alkoholu laurylowego C12-14.
- Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi usuwania odpadów z gospodarstwa domowego. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Substancja czynna: Aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu: 4,6 g/100 g (w momencie produkcji). Pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy: 0997/04.

Środki ostrożności:
- Nie przelewać do innego opakowania, nie zdzierać etykiety. Nie stosować do powierzchni metalowych, metalizowanych, lakierowanych i emaliowanych. Nie używać do sterylizacji naczyń służących do karmienia niemowląt. Nie stosować do wełny, jedwabiu, tkanin syntetycznych - stosować zgodnie z zaleceniami producenta odzieży. Nie wylewać na meble, tkaniny, dywany - mogą powstać uszkodzenia; w przypadku wylania się płynu - natychmiast zmyć powierzchnię czystą wodą. Po użyciu dokładnie umyć ręce. Po użyciu dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.
Postępowanie z odpadami:
- Zaleca się przekazywanie opróżnionych opakowań do recyklingu.
- Resztki produktu można wylać do toalety.
Pierwsza pomoc:
- Wdychanie: Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić centrum zatruć. Wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: Natychmiast spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, po zdjęciu zanieczyszczonej odzieży i butów. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Kontakt z oczami: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Natychmiast płukać dużą ilością wody przez 15 minut. Wyjąć ew. soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Spożycie: Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić centrum zatruć. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą (Tylko jeśli osoba jest przytomna).
Skutki uboczne:
- Nie stwierdzono innych niż wynikające z klasyfikacji.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.