Glade Discreet Lively Floral Garden Zapas do odświeżacza powietrza 8 g

Glade Discreet Lively Floral Garden Zapas do odświeżacza powietrza 8 g
12,99
12,99/szt.

Opis produktu

Zapas do odświeżacza powietrza

Informacja o produkcie

Pochodzenie

UE

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Jako samodzielna podstawka:/Przełóż przez otwór w górnej części:
1. Otwórz
2. Zdejmij folię
3. Złóż
4. Korzystaj

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com

Opakowanie

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 8

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Gramów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Znaki bezpieczeństwa

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Uwaga

Glade Discreet lively floral garden - Pear, gardenia, fresh leaves - zapas do odświeżacza powietrza
Uwaga
Zawiera: aldehyd α-heksylocynamonowy, izocyklocytral, 7-hydroksycytronellal.
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Stosować rękawice ochronne. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Chronić przed zwierzętami. Nie przebijać membrany. Urządzenie może się nagrzewać podczas użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Nie przykrywać urządzenia w trakcie użycia. Nie umieszczać na zabezpieczonych powierzchniach drewnianych. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, alkohol cynamylowy, fenyloacetaldehyd, 2-metoksy-4-propylofenol, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, eugenol, izoeugenol, dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, 3-fenylobutyraldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.