4MAX Kostka do WC o zapachu sosnowym 3 x 40 g

4MAX Kostka do WC o zapachu sosnowym 3 x 40 g
2,59
19,92/kg

Opis produktu

Kostka do WC o zapachu sosnowym.

Składniki

30% i więcej: anionowe środki powierzchniowo czynne, mniej niż 5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie tlenu, kompozycje zapachowe, Amyl Cinnamal

Informacja o produkcie

Pochodzenie

Wyprodukowano w Polsce.

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
- Zawiesić koszyczek na krawędzi muszli toaletowej.
- Sprawdzić, czy pojemnik jest bezpiecznie zamocowany podczas spuszczania wody.

Przechowywanie

- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Najlepiej zużyć do: 2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres dystrybutora

Tesco Polska Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków

Adres zwrotny

Tesco Polska Sp. z o.o.
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków
Infolinia: 800105104

Opakowanie

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Liczba jednostek

Liczba jednostek - 3

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 40

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Gramów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Znaki bezpieczeństwa

Może powodować korozję
Niebezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Kostka do WC o zapachu sosnowym. Zawiera: kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe, sole sodowe kwasów C14-16 hydroksyalkano i C14-16-alkeno-sulfonowych.
- Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- Działa drażniąco na skórę.
- Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- Chronić przed dziećmi.
- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
- Zawartość/pojemnik usuwać do osoby uprawnionej do likwidacji odpadów lub składować w miejscu wyznaczonym przez gminę.
- Zawiera Olejek tujowy, Octan 4-tert-butylocykloheksylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.