Vaco Spray na komary kleszcze meszki 170 ml

Vaco Spray na komary kleszcze meszki 170 ml
25,99
152,88/l

Opis produktu

Cechy

100% ochrony, do 12 h

Opis produktu

Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy. Do stosowania na odzież. Okres działania odstraszającego: 8 godzin. W celu zapewnienia ochrony przeciwko kleszczom przez dłuższy okres czasu, należy ponownie zastosować produkt po upływie 6 godzin od pierwszego zastosowania.

O marce

Polecam
Paweł Nastula
złoty medalista Igrzysk Olimpijskich

Spray na komary, kleszcze i meszki

Pozostałe informacje

Numer pozwolenia: 6498/16

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Spryskiwać równomiernie narażone na ukąszenia osłonięte części ciała (ubranie) z odległości ok. 15-20 cm. Unikać bezpośredniego wdychania rozpylanego produktu lub rozpylania produktu na oczy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny:
VACO sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
tel.: +48 71 750 73 00
www.zielonaochrona.pl

Opakowanie

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 170

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Znaki bezpieczeństwa

Skrajnie łatwopalnyOstrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Niebezpieczeństwo

Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid/DEET (CAS: 134-62-3), zaw.: 30 / 100 g. Citriodiol (CAS: 42822-86-6), zaw.: 0,1 g / 100 g.

Niebezpieczeństwo:
Zawiera: N,N-dietylo-m-toluamid.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Pierwsza pomoc: w przypadku niewłaściwego użycia oraz wystąpieniu niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
W kontakcie ze skórą: przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem.
W kontakcie z ustami: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody.
Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój.

Postępowanie z odpadami: odpadowy produkt oraz opakowanie produktu usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.