Dragon Klej montażowy drewno korek 300 ml

Dragon Klej montażowy drewno korek 300 ml
14,99
49,97/l

Opis produktu

Cechy

bardzo silny, do wewnątrz i na zewnątrz, wodoodporny

Opis produktu

Właściwości: Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy wodoodporną, wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do wszystkich typów podłoży w budownictwie. Nie plami klejonych powierzchni.

Siła kleju: 4/5

Pozostałe informacje

Wydajność 0,9 - 2,2 m² | L

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Zastosowanie: Przeznaczony do przyklejania drewnianych listew, parapetów, progów, itp. oraz elementów dekoracyjnych z materiałów tj. korek, drewno, kamień do podłoży betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków i innych zarówno porowatych jak i nieporowatych oraz do płyt wiórowych, pilśniowych, kompozytowych itp. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:
1. Klejone powierzchnie należy oczyścić z kurzu i tłuszczu w miarę możliwości wyrównać, odtłuścić "Acetonem" Dragon i osuszyć. Stare wymalowania usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" Dragon. 2. Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C (temperatura podłoża, kleju, otoczenia i klejonych elementów). 3. Odciąć końcówkę i założyć króciec dozujący. 4. Klej nanosić punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. Dodatkowo nałożyć po kropli na rogach i końcach klejonych przedmiotów. 5. Klejone elementy złączyć, a następnie rozłączyć i odczekać 10 minut. Po tym czasie ponownie mocno i równomiernie docisnąć klejone przedmioty. W razie potrzeby dobić gumowym młotkiem. 6. Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie należy je unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia. 7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach. 8. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić "Rozcieńczalnikiem uniwersalnym" Dragon. Zaschnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie. 9. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Uwagi: Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0°C do +30°C. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie klei PP, PE, PTFE. Nie stosować do klejenia styropianu oraz miękkiego i spienionego PCW. Przed użyciem sprawdzić odporność materiału na działanie kleju. Przemrożony klej trwale traci swoje właściwości. Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni powinna być porowata.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków

Adres zwrotny

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków
tel.: +48 12 625 75 00; +48 12 623 80 80
fax: +48 12 637 79 30
e-mail: info@dragon.biz.pl
www.dragon.biz.pl

Opakowanie

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 300

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Znaki bezpieczeństwa

Klej montażowy: Drewno, korek
Zawiera: benzynę lekką obrabianą wodorem (ropa naftowa).

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H315 - Działa drażniąco na skórę. H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 - Chronić przed dziećmi. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P405 - Przechowywać pod zamknięciem. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.