Vaco Uniwersalny środek owadobójczy 500 ml

Vaco Uniwersalny środek owadobójczy 500 ml
17,99
35,98/l

Opis produktu

Cechy

działa na: prusaki, karaluchy, mrówki, muchy i inne, 100% ochrony, skutecznie działa przez 4 tygodnie

Opis produktu

Gotowy do stosowania płynny preparat przeznaczony do zwalczania owadów biegających (np. prusaki, karaluchy, mrówki itp.), bytujących w domach oraz w pomieszczeniach higieny sanitarnej, a także do zwalczania owadów latających takich jak muchy i komary w pomieszczeniach. Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, spiżarniach, na tarasach, w kempingach oraz innych miejscach wewnątrz, gdzie można spotkać insekty.

Effect - uniwersalny środek owadobójczy

Pozostałe informacje

Numer pozwolenia: 2007/04

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób stosowania: preparat nanosić bezpośrednio na powierzchnie. W celu uzyskania trwałej ochrony należy zabieg powtarzać co dwa lub trzy tygodnie, ewentualnie każdorazowo po sprzątaniu. Produkt zachowuje swoje właściwości przez około 4 tygodnie. Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem. Pomieszczenia, w których stosowany jest produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci oraz zwierząt. Przed dezynsekcją zabezpieczyć żywność przed skażeniem. Nie stosować preparatu na żywność oraz na powierzchnie, na których składowana, przyrządzana i konsumowana jest żywność. Nie opylać preparatem pościeli, łóżeczek oraz zabawek dzieci. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Pomieszczenie może być użytkowane po wyschnięciu i starannym przewietrzeniu. Produkt przechowywać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach w temperaturze pokojowej.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

Unichem d.o.o.
Sinja Gorica 2
1360 Vrhnika
Slovenija

Podmiot odpowiedzialny:
Unichem Polska Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 52 G/16
05-510 Konstancin Jeziorna

Wyprodukowano dla:
VACO sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
Polska

Adres zwrotny

VACO sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
Polska
infolinia 801 801 570
tel. +48 71 750 73 00
zielonaochrona@vaco.com.pl
www.vaco.com.pl
www.zielonaochrona,pl

Opakowanie

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 500

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Znaki bezpieczeństwa

Działa bardzo toksycznie na organizmy
Uwaga

Pierwsza pomoc: W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażoną skórę spłukać obficie wodą. W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukać dokładnie wodą przez 10-15 min lub roztworem soli fizjologicznej. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą ilością wody. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Skutki uboczne: w przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem produkt może powodować podrażnienie skóry, oczu i układu oddechowego. Po połknięciu mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, bóle i zawroty głowy. W cięższych przypadkach może spowodować nadpobudliwość, drgawki, paraliż oraz zatrzymanie oddechu.

Postępowanie z odpadami: Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Puste opakowania usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji usprawnionej firmie.

Środki ostrożności: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera permetrynę (ISO). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Substancja czynna: permetryna 0,25 g/100 g produktu (związek z grupy pyretroidów).

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.