Sentic Maloftal Emalia ftalowa do ogólnego stosowania brązowa 750 ml

Sentic Maloftal Emalia ftalowa do ogólnego stosowania brązowa 750 ml
24,99
33,32/l

Opis produktu

Cechy

wysoki połysk, wodoodporna, wydajność 10-12 m2 / L, trwałe i żywe kolory, tworzy gładkie powierzchnie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Opis produktu

Właściwości:
Tworzy gładkie powierzchnie bez zmarszczeń i chropowatości o równomiernym, wysokim połysku. Charakteryzuje się dużą odpornością na działanie wody i czynników atmosferycznych. Pomalowane powierzchnie wyróżniają się trwałymi i żywymi kolorami.

Pozostałe informacje

Posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
1. Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie oczyścić malowane powierzchnie z rdzy ''Odrdzewiaczem do stali i żeliwa'' Dragon, pozostałości starych wymalowań usunąć ''Zmywaczem farb i lakierów'' Dragon, odtłuścić ''Acetonem'' Dragon, zszorstkować papierem ściernym, a następnie usunąć kurz i brud. 2. Powierzchnie metalowe zagruntować farbą antykorozyjną, natomiast drewniane emalią ftalową rozcieńczoną w stosunku 1:1 lub pokostem. Świeże tynki i powierzchnie betonowe przed malowaniem sezonować co najmniej przez 28 dni od wykonania. 3. Zawartość opakowania starannie wymieszać. 4. Prace prowadzić w temperaturze od +10 °C do +25 °C (temp. powietrza, podłoża oraz malowanych elementów). 5. Jeżeli jest to konieczne, rozcieńczyć emalię do lepkości roboczej "Rozcieńczalnikiem olejno-ftalowym" Dragon lub ''Rozcieńczalnikiem lakierniczym'' Dragon. 6. Malować pędzlem, wałkiem, pistoletem lub przez zanurzenie. 7. W celu osiągnięcia najlepszych efektów dekoracyjnych i ochronnych zaleca się nałożyć 2 warstwy emalii. Drugą warstwę nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 8. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić ,,Rozcieńczalnikiem uniwersalnym'' Dragon lub ''Rozcieńczalnikiem olejno-ftalowym'' Dragon.

Zastosowanie:
Przeznaczona do malowania ochronnego i dekoracyjnego powierzchni drewnianych (okna, drzwi, meble, płoty itp.), drewnopodobnych, metalowych (bramy, ogrodzenia itp.) oraz lamperii na tynkach. Może być stosowana wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków

Adres zwrotny

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków
tel.: +48 12 625 75 00; +48 12 623 80 80
fax: +48 12 637 79 30
www.sentic.pl
e-mail: info@sentic.pl

Opakowanie

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 750

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Znaki bezpieczeństwa

Uwagi:
Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0 °C do +30 °C. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenia należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Przed rozpoczęciem malowania należy wykonać próbne wymalowanie w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami. Przedstawiony na opakowaniu kolor może nieznacznie różnić się od uzyskanego efektu ze względu na stosowaną technikę drukarską oraz rodzaj podłoża, na które nałożono emalię. Do malowania dużych powierzchni należy używać emalii z tej samej partii produkcyjnej.

LZO wg Rozporządzenia MG z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz. U. nr 11, poz. 72) - Farby kryjące do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych i okładzin z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych (kat. A, podkategoria d, typ FR) wynosi 300 g/L, maksymalnie LZO wynosi 300 g/L.

Emalia ftalowa
Zawiera: benzynę lekką obrabianą wodorem (ropa naftowa).

Uwaga
H226 - Łatwopalna ciecz i pary. H315 - Działa drażniąco na skórę. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 - Chronić przed dziećmi. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P261 - Unikać wdychania par. P302+O352 - w przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+P340 - w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.