Bros Świece na krety 3 sztuki

Bros Świece na krety 3 sztuki
14,99
5,00/szt.

Opis produktu

Cechy

szybki sposób likwidacji szkodników

Opis produktu

Bros świece na krety
Środek przeciwko kretom o działaniu gazowym w formie świecy dymnej.

Dodatkowe informacje

Fosforek glinu pod wpływem wilgoci z gleby rozkłada się z wydzielaniem fosforowodoru.

Pozostałe informacje

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4050/10

Masa 1 świecy: 20 g

Składniki

substancja czynna: fosforek glinu ok. 50 g/kg (5%) - powstaje w wyniku reakcji spalania, zawiera: chloran (V) potasu

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
Ustalić czynne kopce i korytarze.
Przygotować otwór w czynnym kopcu lub korytarzu - ze względów bezpieczeństwa stosowania konieczne jest wykonanie otworu przed wykonaniem dalszych czynności.
Końcówkę świecy zapalić od płomienia (ok. 5-15 s).
Palącą się intensywnie świecę natychmiast włożyć do wcześniej przygotowanego otworu - zapalonej świecy nie trzymać w ręku.
Świeca umieszczona w otworze pali się w nim przez ok. 15-30 s.
Po zgaśnięciu świecy otwór szczelnie zatkać wiązką trawy i przysypać ziemią, nie niszcząc tunelu.
Popiół powstały w wyniku spalenia świecy powoduje likwidację szkodników. Preparat zaczyna działać natychmiast po zastosowaniu. Zabieg powtórzyć w razie potrzeby.

Jak bezpiecznie używać świecę?
1. Aby sprawnie umieścić świecę w otworze koniecznie należy przygotować go przed zapaleniem świecy.
2. Po zapaleniu świecę natychmiast włożyć do otworu.
3. Nie należy gasić świecy wodą, ani żadnym innym środkiem.
4. Nie próbować zdmuchnąć płomienia.
5. Koniecznie stosować rękawice ochronne.

Zalecana dawka: 1 świeca na 1 zamieszkały kopiec/korytarz.

Zakres stosowania: do zwalczania kretów występujących na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych. Produkt biobójczy, nie jest środkiem ochrony roślin.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ognia. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Opakowanie po usunięciu pozostałości preparatu traktować jak odpady komunalne.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny:
BROS Sp.J.
ul. Sokoła 7/6
60-644 Poznań

Producent:
BROS Sp.j.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań

Adres zwrotny

BROS Sp.J.
ul. Sokoła 7/6
60-644 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Opakowanie

Liczba jednostek

Liczba jednostek - 3

Rodzaj jednostki

świece po 20 g

Znaki bezpieczeństwa

Środki ostrożności: Nie stosować preparatu w czasie deszczu! Gazowane korytarze i kopce otwierać nie wcześniej niż 3 dni po zabiegu. Stosować tylko na terenach otwartych - w bezpiecznej odległości od lasów i zabudowań - niebezpieczeństwo wywołania pożaru. Nie jeść i nie pić oraz ne palić tytoniu podczas stosowania produktu. Świecę po zapaleniu natychmiast umieścić w norze, stwarza zagrożenie dla użytkownika. Zatrucie może nastąpić wskutek wdychania wydzielających się toksycznych substancji: fosfowodoru lub fosforku glinu. Powstające substancje mogą niekorzystnie oddziaływać na inne organizmy nie podlegające zwalczaniu. Unikać zanieczyszczenia gleby i wody!

R20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; R29 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy; R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; S2 Chronić przed dziećmi; S17 Nie przechowywać razem z materiałami palnymi; S23 Nie wdychać dymu; S43 W przypadku pożaru używać piasku lub CO2. Nigdy nie używać wody; S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Pierwsza pomoc:
Objawy zatrucia produktami spalania: ból i zawroty głowy, szum w uszach, uczucie strachu, ucisk w klatce piersiowej, wymioty, duszności, utrata przytomności. Natychmiast wezwać lekarza i wyprowadzić chorego na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu spokój i chronić przed wychłodzeniem organizmu. W razie utraty przytomności nie stosować sztucznego oddychania. Kontakt ze skórą: przemyć dużą ilościa wody i mydła. Kontakt z oczyma: natychmiast przemyć dużą ilościa wody i skontaktować się z okulistą. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel. (22) 619-08-97.

F/R11 wysoce łatwopalny
Xn szkodliwy

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.