Dragon Pur Piana montażowa poliuretanowa 625 g

Dragon Pur Piana montażowa poliuretanowa 625 g
27,99
37,32/l

Opis produktu

Cechy

bezpieczne dla ozonu, nie zawiera freonów

Opis produktu

Jednokomponentowa pianka poliuretanowa PPU-1 w wersji z aplikatorem wężykowym przeznaczona jest do montażu, uszczelniania i wygłuszania. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza.

Produkt posiada:
Aprobatę techniczną ITB nr AT-15-5723/2010
Deklarację zgodności:
nr 22/2010 z dn. 30.06.2010 PKWiU: 20.30.22.0

Pozostałe informacje

Dane techniczne:
Temperatura pracy (podłoża): od +5°C do +30°C
Temperatura puszki: +20°C
Odporność termiczna (po utwardzeniu): -50°C do +90°C
Palność: B3 (DIN 4102)
Czas tworzenia naskórka: 5-10 min. (20°C / RH 90%)
Czas pełnego utwardzenia: 24 h
Wydajność: 30 - 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Zastosowanie:
Osadzanie drzwi i okien. Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Uszczelnianie i montaż parapetów. Izolacja cieplna dachów i stropodachów. Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.

Przygotowanie do użycia:
Podłoże musi być odpylone i odtłuszczone, bezpośrednio przed nakładaniem piany zwilżone. Temperatura stosowania: od +5°C do 30°C (optymalna +20°C). Przed użyciem pojemnik mocno wstrząsnąć (ok. 30 razy). Dyszę z wężem przedłużającym nakręcić na zawór (nie uruchamiając przy tym zaworu).

Sposób użycia:
Pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszki ”do góry dnem”. Aplikować pianę od dołu do góry szczeliny. Szczeliny wypełniać do 50% głębokości, ale nie więcej niż 5 cm na jedną warstwę, szersze niż 5 cm należy wypełniać warstwami, każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą, przy pomocy np. spryskiwacza. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem). Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. mas silikonowych, tynku, farb.

Pozycja robocza do góry dnem!
Po utwardzeniu piana jest nieszkodliwa dla zdrowia.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w pozycji pionowej. Przechowywać i stosować przed upływem daty ważności podanej na spodzie opakowania. Temperatura przechowywania: +5°C do +35°C - zalecana temperatura pokojowa.

Termin ważności: 12 miesięcy

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków

Adres zwrotny

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków
tel.: +48 12 625 75 00; +48 12 623 80 80
fax: +48 12 637 79 30
e-mail: info@dragon.biz.pl
www.dragon.biz.pl

Opakowanie

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 625

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Gramów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Znaki bezpieczeństwa

Xn Szkodliwy
F+ Skrajnie łatwopalne

Zawiera: difenylometanodiizocyjanian, izomery i homologi, difenylometano-4,4'-diizocyjanian, difenylometano-2,4'-diizocyjanian.
Rodzaje zagrożeń:
R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. R42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego. R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Warunki bezpiecznego stosowania:
S2 Chronić przed dziećmi. S23 Nie wdychać pary. S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. S63 W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.
Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury +50°C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórnego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba, że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387). Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego (MSDS).

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.