Dragon Zmywacz farb i lakierów z drewna szkła metalu betonu 500 ml

Dragon Zmywacz farb i lakierów z drewna szkła metalu betonu 500 ml
29,99
59,98/l

Opis produktu

Cechy

usuwa do 10 warstw, nie zawiera chlorku metylenu

Opis produktu

Właściwości: Doskonały preparat do usuwania starych wymalowań farb i lakierów. Nie zawiera szkodliwego chlorku metylenu i związków aromatycznych.

Pozostałe informacje

Posiada atest PZH.

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Na zewnątrz
Do wewnątrz

Nakładać pędzlem
Usuwać szpachelką

Zastosowanie: Preparat przeznaczony do usuwania farb i lakierów z metalu, drewna, tynku, szkła i ceramiki. Ułatwia usuwanie wodnych klejów do wykładzin i parkietów. Dzięki swojej konsystencji może być stosowany również na powierzchniach pionowych. Sposób użycia: 1. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Na powierzchnię, z której usuwa się farbę lub lakier nanieść grubą warstwę zmywacza. Po spęcznieniu powłoki, tj. około 10-45 minut (czas zależy od rodzaju usuwanej farby lub lakieru oraz od "wieku" powłoki), zdjąć ją szpachlą. 2. Wyrób umożliwia usuwanie wielu warstw farby lub lakieru, jednak w przypadku szczególnie grubych wymalowań może być konieczne powtórne nałożenie zmywacza. 3. Po zakończeniu prac czyszczoną powierzchnię przemyć wodą lub przetrzeć wilgotną szmatką.

Uwagi: Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenia należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Wydajność zależy od grubości powłoki, jej wieku i rodzaju podłoża. Przed użyciem przeprowadzić próbę przy użyciu małej ilości produktu. Wyrób nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków

Adres zwrotny

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków
tel.: +48 12 625 75 00, +48 12 623 80 80
fax: +48 12 637 79 30
e-mail: info@dragon.biz.pl
www.dragon.biz.pl

Opakowanie

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 500

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Znaki bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 - Działa drażniąco na oczy.

P102 - Chronić przed dziećmi. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280 - Stosować rękawice ochronne. P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.