Dragon Rozcieńczalnik lakierniczy 500 ml

Dragon Rozcieńczalnik lakierniczy 500 ml
7,99
15,98/l

Opis produktu

Opis produktu

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych i ftalowych, bitumicznych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) oraz pokostów do lepkości roboczych. Może być używany również do wstępnego czyszczenia narzędzi, części i zabrudzonych elementów po malowaniu, a także do przemywania części metalowych ze smaru i oleju. Wyrób stosowany jest jako bezpośredni zmiennik benzyny lakowej.

Pozostałe informacje

Posiada Atest PZH.

Sposób przygotowania, stosowania i warunki przechowywania

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
Rozcieńczanie: postępować zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu rozcieńczanego. Czyszczenie zabrudzonych narzędzi i innych elementów: przedmioty oczyszczane zanurzyć w rozcieńczalniku lub przetrzeć namoczonymi w rozcieńczalniku czystą szmatką albo czystym pędzlem. Następnie wytrzeć czystą, suchą szmatką. Operację powtarzać, aż do uzyskania pożądanych efektów. Przed użyciem przeprowadzić próbę przy użyciu małej ilości produktu.

Nazwa i Adres Podmiotu Odpowiedzialnego

Adres producenta

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków

Adres zwrotny

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków
tel. +48 12 625 75 00, +48 12 623 80 80
fax +48 12 637 79 30
www.dragon.biz.pl
e-mail: sprzedaz@dragon.biz.pl

Opakowanie

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 500

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Znaki bezpieczeństwa

Uwagi:
W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia i nie jest środkiem leczniczym. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i sposobem użycia może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki. Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 0°C do +25°C.

Zawiera: benzynę ciężką hydroodsiarczoną (ropa naftowa), heptan.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 - Działa drażniąco na skórę. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P101 - Chronić przed dziećmi. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/skrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P260 - Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P301+P310 - W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Użycie informacji produktowych

Dokładamy wszelkich starań, aby informacja produktowa była prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego spożyciem.

W przypadku pytań o produkty marki Tesco, prosimy kontaktować się z Infolinią Tesco.

W przypadku pozostałych produktów prosimy o kontakt z producentem.

Informacja produktowa nie może być kopiowana bez zgody Tesco Polska sp z o.o.

Koszyk

Produkty, które dodasz do koszyka pojawią się tu.