Fito Green Plants Self-Dosing Fertilizer 32 ml

Fito Green Plants Self-Dosing Fertilizer 32 ml
4,29
4,29/piece

Product Description

Opis produktu

Długotrwale odżywia rośliny bez zagrożenia przedawkowania.

Złożenie:
Nawóz, EDTA, woda: N (azot): 5 mg/l, P2O5 (dekatlenek tetrafosforur): 65mg/l, K2O (tlenek potasu): 145 mg/l, Cu (miedź): 5 mg/l, Fe (żelazo): 50 mg/l, Zn (cynk): 15 mg/l

Preparation, Usage & Storage

Przygotowanie i stosowanie

Zastosowanie raz w 2-3 tygodnie, odciąć szczyt ampułki i obciętą końcówkę kłuć w ziemię mokrą.

Przechowywanie

Czas przechowywania: 5 lat

Name and Address

Adres dystrybutora

Brands and More Hungary Kft,
2040 Budaörs,
Szabadság út 379
info@brands-more.hu
Tel: +36-23-333196

Adres zwrotny

Brands and More Hungary Kft,
2040 Budaörs,
Szabadság út 379
info@brands-more.hu
Tel: +36-23-333196

Packaging

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 32

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Safety Information

Ostrzeżenie:
Chronić przed dziećmi.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Produkt należy poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here