Vaco Max Mosquito Coils 6 Pieces

Vaco Max Mosquito Coils 6 Pieces

This product is unavailable

This product is unavailable

Product Description

Cechy

stop komarom do 9 godzin, nie brudzi rąk, nie łamie się, w komplecie podstawka

Opis produktu

Vaco Spirale na komary Max
Spirale przeznaczone do zwalczania komarów i meszek wewnątrz pomieszczeń. Jedna spirala działa przez 9 godzin. Czas palenia spirali to ok. 7 godzin. Efekt bójczy uzyskuje się po 60 minutach od zastosowania.

Ilość produktu w opakowaniu: 6 szt.

Preparation, Usage & Storage

Przygotowanie i stosowanie

1. Wyjmij produkt z opakowania i rozdziel spiralę.
2. Uformuj dołączoną podstawkę i ustaw na niej spiralę.
3. Zapal koniec spirali i po chwili zdmuchnij płomień.
Spiralę możesz ułożyć w efektowny sposób na szklanej butelce.

Sposób użycia: Wyjąć spirale z opakowania i rozdzielić je. Ustawić spiralę na metalowej podstawce. Zapalić koniec spirali i zdmuchnąć płomień.

Nie wdychać dymu. Po wykonaniu czynności wymagających bezpośredniego kontaktu ze spiralą należy umyć ręce. Na czas przeprowadzania zabiegu należy wyprowadzić osoby postronne, dzieci i zwierzęta z pomieszczenia. Usunąć z pomieszczenia lub szczelnie zabezpieczyć żywność, paszę, naczynia oraz zabawki. Po przeprowadzeniu zabiegu należy przewietrzyć pomieszczenie.

Przechowywanie

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed dziećmi.

Name and Address

Adres producenta

Wyprodukowano dla:
VACO RETAIL sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
71 750 73 00
vaco-retail.pl
vaco.com.pl
zielonaochrona.pl

Adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny:
MOLOMIT Marcin Kozłowski
al. K.E.N. 18 lok. 5A
02-797 Warszawa
tel. +48 22 859 09 21
fax +48 22 859 09 22

Packaging

Liczba jednostek

Liczba jednostek - 6

Rodzaj jednostki

sztuk

Safety Information

Environment Hazard

PAMIĘTAJ - NIGDY NIE ZOSTAWIAJ OGNIA BEZ KONTROLI!

Substancje czynne: praletryna 0,1 g/100 g (10 mg na spiralę), geraniol 0,1 g/ 100 g (10 mg na spiralę)

Środki ostrożności: H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera: geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pierwsza pomoc: w przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem lub z Ośrodkiem Toksykologicznym. W kontakcie ze skórą: narażoną skórę opłukać obficie wodą. W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

Postępowanie z opakowaniem po produkcie i odpadami: usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów na odpady niebezpieczne, opróżnianych przez uprawnioną firmę. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Numer pozwolenia: 6809/16

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here