OFF! Multi Insect Atomizer Insect Repellent 100 ml

OFF! Multi Insect Atomizer Insect Repellent 100 ml
13,49
134,90/l

Offer

Product Description

Cechy

chroni aż do 8 godzin, komary/komary tropikalne/kleszcze, działa do góry nogami

Opis produktu

OFF! Multi Insect atomizer przeciw insektom skutecznie chroni przed komarami (nawet tropikalnymi) i kleszczami aż do 8 godzin.

O marce

Marka repelentów numer 1*!

* Na podstawie danych ACN Scantrack na 31 rynkach za okres 52 tygodni kończący się w kwietniu 2019 r.

Dodatkowe informacje

www.scjohnson.com

Product Information

Logotypy stron trzecich

Green Dot

Preparation, Usage & Storage

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Używać zgodnie z przeznaczeniem. Spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry i rozsmarować rękami. Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami. Użyć ponownie w przypadku zanikania efektu ochronnego preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Nie nanosić na ręce dzieci. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu). W przypadku podrażnienia zaprzestać stosowania produktu. Produkt może być stosowany na ubraniach. Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt. Do użytku zewnętrznego.

Name and Address

Adres producenta

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)

Adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)

Packaging

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 100

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Safety Information

Warning HazardFlammable Hazard
Uwaga

OFF! Multi Insect atomizer przeciw insektom
Uwaga
Łatwopalna ciesz i pary. Działa drażniąco na oczy.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywana się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą. W przypadku inhalacji wyprowadzić na świeże powietrze. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę.
Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Substancja czynna: ikarydyna 200 g/kg.
Zawiera: etanol. Produkt odstraszający (PT19) komary i kleszcze.

Nr pozwolenia: 0014/03.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here