Biopon Universal Fertilizer 1 L

Biopon Universal Fertilizer 1 L
10,49
10,49/piece

Product Description

Cechy

intensywny wzrost, piękne kwiaty

Opis produktu

Wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich ozdobnych roślin domowych, balkonowych, tarasowych i ogrodowych. Odpowiednio dobrane proporcje składników mineralnych zapewniają roślinom optymalny wzrost. Regularne stosowanie nawozu wzmacnia system korzeniowy oraz znacząco przedłuża okres kwitnienia.

Dodatkowe informacje

Promocja
Biopon Eliksir do storczyków 35 ml

Zawartość opakowania

Biopon Nawóz uniwersalny 1 l, Biopon Eliksir do storczyków 35 ml

Pozostałe informacje

Zawartość netto: 1000 ml/1140 g

Ingredients

Nawóz WE Typ nawozu: Roztwór nawozowy NPK 8:3:4 z mikroskładnikami pokarmowymi, Składniki pokarmowe % (m/m): 8% azot (N) całkowity [w tym 8% azot amidowy], 3% pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, 4% tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, Mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), 0,002% miedź (Cu)*, 0,02% żelazo (Fe)*, 0,015% mangan (Mn)*, 0,002% molibden (Mo), 0,015% cynk (Zn)*, *schelatowane przez EDTA

Preparation, Usage & Storage

Przygotowanie i stosowanie

Stosowanie:
Rozpuścić 10 ml nawozu (1/3 nakrętki) w 1,2 - 1,5 wody.

W okresie intensywnego wzrostu roślin należy nawozić co 7 -14 dni. W miesiącach zimowych wystarczy zasilać rośliny raz w miesiącu. Nie należy przekraczać zalecanych dawek nawozu, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie roślin. Przed użyciem wstrząsnąć.

do stosowania przez podlewanie lub drogą dolistną

Name and Address

Adres producenta

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl

Adres zwrotny

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl

Packaging

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 1

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Litrów

Safety Information

Warning Hazard

Środki ostrożności: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zawiera: masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Przechowywać w temperaturze 5 - 30°C. W temperaturze poniżej 5°C możliwe jest wytrącenie się osadu, które jest odwracalne i nie wpływa na działanie nawozu. Przechować z dala od żywności.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here