Biopon Balcony Plants Fertilizer 500 ml

Biopon Balcony Plants Fertilizer 500 ml
6,99
13,98/l

Product Description

Cechy

intensywny wzrost, długie i obfite kwitnienie

Opis produktu

Specjalistyczny nawóz mineralny odpowiedni do zasilania wszystkich ozdobnych roślin balkonowych i tarasowych. Starannie opracowany skład zapewnia długotrwałe i obfite kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatów. Nawóz działa kompleksowo, dostarczając roślinom wszystkie niezbędne składniki pokarmowe.

Pozostałe informacje

Zawartość netto: 500 ml/570 g

Ingredients

Nawóz WE Typ nawozu: Roztwór nawozowy NPK 6 : 5 : 6 z mikroskładnikami pokarmowymi, Składniki pokarmowe % (m/m): 6% azot (N) całkowity [w tym 6% azot amidowy], 5% pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, 6% tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, Mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), 002% miedź (Cu)*, 0,02% żelazo (Fe)*, 0,015% mangan (Mn)*, 0,002% molibden (Mo), 0,015% cynk (Zn)*, *schelatowane przez EDTA

Preparation, Usage & Storage

Przygotowanie i stosowanie

Stosowanie:
Rozpuścić 10 ml nawozu (1/3 nakrętki) w 1,2 l wody.

W okresie od wiosny do jesieni nawozić rośliny co 5 - 10 dni. Nie należy przekraczać zalecanych dawek nawozu, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie roślin. Przed użyciem wstrząsnąć.

do stosowania przez podlewanie lub droga dolistną

Name and Address

Adres producenta

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl

Adres zwrotny

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl

Packaging

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 500

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Safety Information

Warning Hazard

Środki ostrożności: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Zawiera: mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-rmetylo-2H- izotiazol-3-onu. Przechowywać w temperaturze 5 - 30 °C. W temperaturze poniżej 5°C możliwe jest wytrącenie się osadu, które jest odwracalne i nie wpływa na działanie nawozu. Przechowywać z dala od żywności.
UFI: 1TGT-Y0GM-W00Y-SKPW

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here