Dragon Plastic Clear Glue 50 ml

Dragon Plastic Clear Glue 50 ml

This product is unavailable

This product is unavailable

Product Description

Cechy

bardzo silny

Opis produktu

Właściwości: Szybkowiążący, superwytrzymały, agresywny klej do klejenia różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Tworzy wodoodporną, twardą spoinę. Nie zawiera toluenu i cykloheksanu. Powstałe połączenie po wyschnięciu odporne jest na działanie temperatury do +90°C.

Preparation, Usage & Storage

Przygotowanie i stosowanie

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do naprawy np. obudów telefonów, komputerów, narzędzi elektrycznych, sprzętu gospodarstwa domowego. Przydatny do klejenia rur, rynien, świateł samochodowych i innych elementów wykonanych z PMMA (pleksi), ABS, PCW, niespienionego PS itp.

Sposób użycia: Klejone elementy dokładnie oczyścić z kurzu, odtłuścić np. "Acetonem" lub "Benzyną ekstrakcyjną" Dragon, osuszyć i w miarę możliwości dopasować do siebie. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +5°C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów). Na jedną z klejonych powierzchni nanieść cienką warstwę kleju pędzlem lub szpachelką. Po nałożeniu kleju elementy natychmiast złączyć i unieruchomić na ok. 3 h. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić "Rozcieńczalnikiem uniwersalnym" Dragon. Zaschnięte zabrudzenia można usunąć tylko mechanicznie. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.

Uwagi: Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 0°C do +30°C. Stosować z daleka od ognia przy sprawnie działającej wentylacji. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie stosować do teflonu, polietylenu, polipropylenu oraz spienionego polistyrenu (styropianu). Klej może być agresywny dla niektórych tworzyw sztucznych dlatego zaleca się wykonać próby na niewidocznej powierzchni. Nie stosować kleju na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Name and Address

Adres producenta

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków

Adres zwrotny

Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków
tel.: +48 12 625 75 00; +48 12 623 80 80
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.biz.pl
e-mail: info@dragon.biz.pl

Packaging

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 50

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Safety Information

Zawiera: octan metylu.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostanie się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze z zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here