Dragon Super Spray Universal Enamel Clearcoat 400 ml

Dragon Super Spray Universal Enamel Clearcoat 400 ml

This product is unavailable

This product is unavailable

Product Description

Cechy

zewnętrzna / wewnętrzna, wysokowydajna do 2 m² 400 ml

Opis produktu

Zastosowanie:
Emalia uniwersalna Super Spray jest przeznaczona do malowania przedmiotów metalowych, z tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, blach karoserii, drewna, mebli itp.

Pokrywka wskazuje przybliżony kolor

Pozostałe informacje

LZO wg Rozporządzenia MG z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz. U. nr 11, poz. 72) Farby wykończeniowe z efektami specjalnymi wynosi 840 g/L, w wyrobie poniżej 840 g/L.

Preparation, Usage & Storage

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:
1. Przed przystąpieniem do malowania należy odtłuścić i osuszyć malowane powierzchnie. Wskazane jest pomalowanie powierzchni "Farbą Podkładową" Dragon.
2. Bezpośrednio przed użyciem energicznie potrząsać pojemnikiem przez 1 min, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka ujednoliciła kolor.
3. Nakładając farbę, pojemnik trzymać w odległości ok. 30 cm od malowanej powierzchni.
4. Przycisk aerozolu należy nacisnąć zdecydowanie i wykonywać jednostajne, miarowe ruchy podczas malowania.
5. Wydajność: do 2 m²/400 ml przy jednokrotnym nałożeniu farby (w zależności od rodzaju powierzchni malowanej, sposobu malowania oraz ilości nakładanych warstw).
6. Kilka cienkich powłok daje dużo lepszy efekt niż jedna grubo nałożona warstwa farby.
7. Wyczyścić przycisk po użyciu, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez 2 sek.

Uwaga:
Przechowywać w temp. nie wyższej niż +30°C. Najlepszy rezultat osiąga się malując w temp. +18°C ÷ +25°C. Przed użyciem przeprowadzić próbę na mało widocznej powierzchni.

Przechowywanie

Okres ważności: 5 lat.
Data produkcji umieszczona na opakowaniu.

Name and Address

Adres producenta

Wytwórnia Chemiczna DRAGON
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków

Adres zwrotny

Wytwórnia Chemiczna DRAGON
ul. Powstania Listopadowego 14
30-298 Kraków
tel. (+48 12) 623 80 80, 623 80 70; fax (+48 12) 637 79 30
e-mail: sprzedaz@dragon.biz.pl
www.dragon.biz.pl

Packaging

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 400

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Średnia miara

Średnia miara (e)

Safety Information

Emalia uniwersalna - Super Spray
Zawiera: ksylen (mieszanina izomerów);
propelent: propan/butan

R20/21 R36 R66
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
S23 S26 S46 S51
Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Uwaga: Pojemnik pod ciśnieniem! Chronić pojemnik przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu - nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi.

Xn Szkodliwy
F+ Skrajnie łatwopalny

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here